KURI JA TERRORI

17.04.2002
Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin viime maanantaina Allinnan kaavaa. Käsittelyn yhteydessä valtuutettu Kalevi Lahtinen (sd) käytti puheenvuoron jota mielestäni voin tässä siteerata, koska se käytettiin kuntalaisille avoimessa kokouksessa. Lahtinen ihmetteli miten pieni ryhmä voi terrorisoida päätöksentekoa jatkuvilla valituksillaan asemakaava-asioista päätettäessä. Onko kuntalaisille laissa taattu valitusoikeus terrorismia. Mielestäni aika kova rinnastus. Väite ei muutenkaan pidä paikkaansa. Valtaosa kaavoista on hyväksytty yksimielisesti ja mielestäni esim. useissa omakotialueiden kaavoissa on asukkaiden mielipiteet otettu kohtuudella huomioon. Ko. kaavan käsittelyn aikana esim. ympäristölautakunta oli yksimielinen siitä, ettei alueelle suunniteltu kerrostalo sovi sille suunnitellulle paikalle. Samasta asiasta äänestettiin teknisessä lautakunnassa. Valtuuston kokouksessa kuitenkin ryhmäkuri piti. Suurissa puolueissa oli ryhmäkokouksissa kannat lyöty lukkoon, eikä yksittäisille valtuutetuille annettu mahdollisuutta toimia oman henkilökohtaisen näkemyksensä mukaisesti. Esim. ympäristölautakunnassa jäseninä olevat valtuutetut joutuivat omituiseen valoon. Toki jokaisella on oikeus muuttaa mielipidettään asioiden käsittelyn aikana, mutta ihmettelen mikä tässä asiassa muuttui niin paljon, että valtuustossa piti toimia omia päätöksiään vastaan. Allinnan kaavassa on paljon hyvää. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus saa suojelumerkinnän. Alueen

Asemakaavat sinällään ovat hyvin paljon makuasioita. Siitä millaiseksi rakennettu ympäristömme muotoutuu voi jokainen olla omaa mieltänsä. Siihen mihin toisen mielestä esim. kerrostalo maisemallisesti sopii se ei toisen mielestä sovi ollenkaan. Kaupunkirakenteen tiiviydestäkin voidaan olla kahta mieltä. Taloudellisesta näkökulmasta se on perusteltua, mutta asumisviihtyvyyden kannalta ei välttämättä näin ole. Muuttoliike pääkaupunkiseudulta poispäin perustuu ainakin osittain siihen, että tiivisti rakennetussa kaupunkimiljöössä asuvat ihmiset hakeutuvat väljemmin rakennettuun ympäristöön. Tämä on hyvien liikenneyhteyksien lisäksi se tekijä jolla voimme jatkossa markkinoida Riihimäkeä viihtyisänä asumisen vaihtoehtona pääkaupungin suuntaan.

Rauli Hirviniemi
Kaupunginvaltuutettu

 

Paluu edelliselle sivulle